Home

Als iedereen binnen de organisatie weet wat er van hem/haar verwacht wordt en waar een ieders sterke punten liggen heeft dit voordelen voor de organisatie. Er kan meer aandacht besteed worden aan het verminderen van verspillingen, aan aandacht voor de klant/het product, er wordt met plezier gewerkt, de bedrijfsdoelstellingen worden gehaald en er wordt winst gemaakt. Ik kan u hierbij helpen!

Aandachtsgebieden

MfN register mediator

Als mediator ben ik onafhankelijk, neutraal en zal ik het proces vertrouwelijk begeleiden zonder mij met de inhoud te bemoeien. Ik ondersteun tijdens het proces waarbij partijen samen naar oplossingen zoeken.

Personeelsbeleid

Een tijdrovende bezigheid die kennis en ervaring vereist. Een goede invulling hiervan zal u kosten en ergernis besparen.

Duurzame inzetbaarheid – 2 spoor trajecten

Werkenden moeten zelf regie nemen over hun eigen loopbaan en (arbeidsmarkt) fitheid. Het gaat om hun leven en loopbaan. Door middel van maatwerk en persoonlijke aandacht begeleid ik medewerkers in  2e spoor trajecten en bij loopbaangesprekken.

Inrichten personeelsdossiers

Een goede inrichting van personeelsdossiers zorgt ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan of boetes krijgt.

Werving en selectiegesprekken

Een goed gesprek is een vak apart. Door het stellen van de juiste vragen krijgen u en de sollicitant een echt goed beeld van elkaar. Maar wat zijn die vragen?

Arbeidsrechtelijke procedures

Ik kan u adviseren bij te nemen stappen, helpen bij de uitvoering van deze stappen en in die gevallen dat het nodig is zal ik u doorverwijzen naar de juiste personen/instanties.

Begeleiding bij reorganisatie of sluiting

Een reorganisatie of sluiting brengt onrust met zich mee en kost u veel tijd en energie. Ik kan u begeleiden en ondersteunen bij diverse processen zodat u meer tijd krijgt voor andere urgente zaken.

Neem contact op voor vrijblijvend advies: 06-22485196

Voor meer informatie over mediation: www.boersenmediation.nl