Feedback en kritiek – een groot verschil

Wat is het verschil tussen feedback en kritiek? Vaak worden deze begrippen door elkaar gehaald terwijl er toch een wezenlijk verschil tussen beide bestaat.

Bij het geven van feedback, vertel je de ander wat zijn/haar gedrag bij je oproept en wat het met jou doet (tweerichtingsverkeer). Het is aan de ontvanger van de feedback om te bepalen of hij/zij iets met jouw feedback doet. Bij het geven van kritiek daarentegen is de doelstelling om een verandering in het gedrag bij de ander te bewerkstelligen (eenrichtingsverkeer).

In gesprekken zien we soms de –ongewenste- effecten van feedback voorbij komen. Het komt voor dat feedback bij de andere partij binnenkomt als kritiek. Dat kan zijn doordat degene die de feedback geeft, het als kritiek heeft verpakt, het kan ook liggen aan de ‘overgevoeligheid’ van de ontvanger. Die laatste gaat daar dan vervolgens hard tegenin (in de verdediging) en komt met eigen kritiek. Deze uitwisseling van ‘kritiek’ kan zo hard binnenkomen dat het geen deuren opent, zoals de bedoeling is van feedback, maar die keihard dichtslaat. Het is dan aan ons om die deuren vervolgens weer open te krijgen.

Als begeleider van het gesprek zullen wij de ‘kritieken’ van beide partijen gefilterd weergeven. Door het stellen van vragen en het verduidelijken richting de andere partij. Zo worden de opmerkingen en uitlatingen die binnenkwamen als kritiek weer in het perspectief feedback geplaatst.

Wij zullen partijen ook duidelijk maken dat feedback kansen biedt. Kansen om het bestaande conflict open te breken en het van twee kanten te aanschouwen, om begrip te krijgen voor elkaars standpunt en van daaruit verder te gaan. Deze uitleg, ook al moet die telkens herhaald worden, is essentieel om partijen uit de impasse te krijgen en om tot een oplossing te komen!