Diensten

Duurzame inzetbaarheid – 2e spoor traject

Door u te richten op duurzame inzetbaarheid kijkt u naar arbeidsgeschiktheid. Ziekteverzuim is geen keuze, dit overkomt je en het brengt helaas kosten en verplichtingen met zich mee.  Ik kan u, leidingevende(n) en uw medewerker(s) hierin adviseren en begeleiden. 

Werkenden moeten zelf regie nemen over hun eigen loopbaan en (arbeidsmarkt) fitheid. Het gaat om hun leven en loopbaan. Door middel van maatwerk en persoonlijke aandacht begeleid ik medewerkers in  2e spoor trajecten en bij loopbaangesprekken.

Personeelsbeleid

  • toetsen van de kwantiteit en kwaliteit van de personeelsformatie
  • coachen leidinggevenden en medewerkers
  • loopbaanadvies en/of persoonlijke ontwikkelplannen begeleiden
  • mediation- en bemiddelingsgesprekken
  • opstellen personeelshandboek
  • opstellen cyclus van functioneringsgesprekken, passende vragenlijsten en coachen gespreksleiders

Inrichten personeelsdossiers

Een goede inrichting van personeelsdossiers zorgt ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan of boetes krijgt. Daarnaast is een goed dossier essentieel in uw bedrijfsvoering en een handvat bij de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Ik help u graag bij de juiste inrichting zodat uw dossiers aan de gestelde eisen voldoen.

Werving en selectiegesprekken

Een goed gesprek voeren is een vak apart. Door het stellen van de juiste vragen krijgen u en de sollicitant een goed beeld van elkaar. Als beide partijen weten wat ze willen, kunnen en wat de wederzijdse verwachtingen zijn stelt niemand zich na zes maanden de vraag waarom de arbeidsovereenkomst is aangegaan.

U kunt het volledige traject uit handen geven (inclusief opstellen vacaturetekst) of gedeeltes zoals het benaderen van uitzendbureaus, het selecteren van kandidaten, het houden van de eerste gesprekken et cetera.

Arbeidsrechtelijke procedures

Ik kan u adviseren bij te nemen stappen, helpen bij de uitvoering van deze stappen en in die gevallen dat het nodig is zal ik u doorverwijzen naar de juiste personen/instanties. Denk hierbij aan:

  • opstellen en beheren arbeidscontracten
  • arbeidsrechtelijke vraagstukken
  • ontslagprocedures
  • de juiste toepassing van CAO’s

Begeleiden bij reorganisatie of sluiting

Waar staat de organisatie nu? Waar wil de organisatie naar toe? Welke medewerkers zijn er in dienst en welke medewerkers (of welke kennis/vaardigheden) zijn er nodig om dat doel te bereiken?

Elke verandering binnen een organisatie brengt onrust met zich mee. Een goede begeleiding en open communicatie in dit traject is belangrijk. Het gaat daarbij ook om het geven van aandacht aan de vragen die er spelen bij zowel de medewerkers die uit dienst gaan, die van functie of afdeling veranderen als de medewerkers die blijven.

Mediation

Ik ben gecertificeerd Registermediator en werk conform de richtlijnen van de Mediatorsfederatie Nederland. Hiermee zijn de MfN Gedragsregels en het MfN Mediation Reglement van toepassing. Mijn aandachtsgebieden zijn: Werk (arbeidsvoorwaarden, ontslag, ziekteverzuim)/ Familie (omgangsregeling, echtscheiding)/ Zakelijk (faillissement, samenwerking, opvolging). Een mediation sessie duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Mijn ervaring leert dat 3 tot 5 sessies voldoende zijn om tot een optimale besluitvorming te komen.

Door mijn opleiding, ervaring en achtergrond sta ik u op mijn persoonlijke manier bij. Daarnaast kan ik een beroep doen op de expertise van de NMv en diverse collega MfN mediators zodat u te allen tijde de juiste ondersteuning krijgt die bij uw situatie past. Kijk voor meer informatie op www.boersenmediation.nl