Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Aangezien we met elkaar in de ban van COVID-19 verkeren, wil ik dit keer informatie met u te delen over een mogelijkheid voor ondernemers om een tegemoetkoming te krijgen in de loonkosten.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komt met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden.

Er zijn diverse voorwaarden en regels waaraan je als werkgever moet voldoen. Een van de voorwaarden is dat de werkgever gedurende de periode tussen 18 maart en 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag doet bij UWV doet wegens bedrijfseconomische redenen.

Meer informatie vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now