Uw werknemer heeft langer partnerverlof bij de geboorte van een kind.

Het wetsvoorstel met de toepasselijke naam WIEG, heeft instemming van De Eerste Kamer gekregen. WIEG is het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof. Dit betekent dat werknemers hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2019 geen recht meer hebben op kraamverlof, maar op geboorteverlof.

Bij het geboorteverlof krijgen werknemers 1 week (gebruikelijke werktijd van de werknemer) doorbetaald verlof als hun partner is bevallen. Dit verlof (zogenaamd kraamverlof) is nu nog 2 dagen. De werknemer kan dit verlof opnemen in de eerste vier weken na de bevalling.

Een werknemer van wie de partner op 31 december 2018 bevalt heeft nog recht op kraamverlof.
Zijn er in de cao of een regeling met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) afwijkende afspraken gemaakt over het kraamverlof, dan blijven deze afspraken gelden totdat de cao of regeling is verlopen, maar uiterlijk tot 1 juli 2019. In dat geval kan een werknemer van wie de partner op of na 1 januari 2019 bevalt, dus nog wel recht hebben op kraamverlof.

Vanaf 1 juli 2020 krijgen werknemers bovenop het geboorteverlof ook recht op aanvullend (onbetaald) geboorteverlof. Dit is vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. De werknemer heeft in die periode recht op een UWV -uitkering van 70% van het (max dag)loon.

In de WIEG wordt ook gesproken over een uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof van vier weken naar zes weken.

Tip: naast de felicitaties goed opletten welke regel van toepassing is.