Kent u het gevoel dat er “iets speelt” op de werkvloer? Dat er veel over dat “iets” wordt gesproken echter dat er niets mee wordt gedaan? Helaas leidt dit niets doen uiteindelijk tot een conflict. Denk bijvoorbeeld aan onderstaande situaties.

Wanneer er binnen een zakelijke omgeving sprake is van ongewenste grensoverschrijdende omgangsvormen (pesten op het werk, (seksuele) intimidatie of het gevoel van discriminatie is de werkrelatie verstoort. Als je dit als medewerker niet kenbaar maakt leidt dit tot een situatie van onrust en spanning. Je wordt onzeker en de kans op fouten neemt toe. Het plezier in het werk neemt af en de druk neemt toe. Als je je niet gehoord voelt op het werk dan wel je durft het gesprek zelf niet aan te gaan, denk dan aan de inzet van een neutrale derde die bij de gesprekken aanwezig is.

Dit kan bijvoorbeeld een externe gespreksbegeleider zijn of mediator. Tijdens de gesprekken wordt ingegaan op de negatieve of zelfs traumatische gevoelens die je ervaart. De onafhankelijkheid en neutraliteit van deze externe partij werkt zeer effectief. In de praktijk merken wij dat onbegrip wijzigt in begrip. Dat veronderstellingen en aannames toch anders waren dan intenties en bedoelingen. En nee, niet elke situatie leidt tot terugkeer op de werkvloer. Het komt ook voor dat partijen besluiten uit elkaar te gaan. Echter dan wel in goed overleg en terugkijkend op een mooie periode samen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u te allen tijde een bericht sturen.