Bedongen arbeid of passende arbeid bij re-integratie

Bedongen arbeid of Passende arbeid bij re-integratie De term ‘bedongen arbeid’ komt u tegen in het wetsartikel 7:629 BW lid 1 BW over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte:“…… voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar...

Lees meer

Conflict oplossen middels herstel gesprekken

Kent u het gevoel dat er "iets speelt" op de werkvloer? Dat er veel over dat "iets" wordt gesproken echter dat er niets mee wordt gedaan? Helaas leidt dit niets doen uiteindelijk tot een conflict. Denk bijvoorbeeld aan onderstaande situaties. Wanneer er binnen een...

Lees meer

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Aangezien we met elkaar in de ban van COVID-19 verkeren, wil ik dit keer informatie met u te delen over een mogelijkheid voor ondernemers om een tegemoetkoming te krijgen in de loonkosten. Het ministerie van...

Lees meer

Langer partnerverlof bij geboorte

Uw werknemer heeft langer partnerverlof bij de geboorte van een kind. Het wetsvoorstel met de toepasselijke naam WIEG, heeft instemming van De Eerste Kamer gekregen. WIEG is het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof. Dit betekent dat werknemers...

Lees meer

Feedback en kritiek – een groot verschil

Feedback en kritiek – een groot verschil Wat is het verschil tussen feedback en kritiek? Vaak worden deze begrippen door elkaar gehaald terwijl er toch een wezenlijk verschil tussen beide bestaat. Bij het geven van feedback, vertel je de ander wat zijn/haar gedrag bij...

Lees meer

Gekkenhuis op de arbeidsmarkt

Gekkenhuis op de arbeidsmarkt Zijn er echt geen geschikte kandidaten voor uw vacature? Om mijn verhaal te ondersteunen, neem ik u mee terug in de tijd; terug naar 2013 om precies te zijn. Een jaar waarin een faillissement de voorpagina niet meer haalde doordat...

Lees meer

Situationeel arbeidsongeschikt, had het voorkomen kunnen worden?

Situationeel arbeidsongeschikt Een situatie die regelmatig voorkomt. Er is spanning op de werkvloer, de werknemer meldt zich ziek en de werkgever schakelt de arbodienst in. De bedrijfsarts geeft, na het gesprek met de werknemer, aan dat er geen medische oorzaak is...

Lees meer

Mediation samenwerking, interview door Hanneke Tinor-Centi

Waarom bundelen Boersen en Butter hun krachten? Ik zit met Caroline Boersen en Bert Butter in de kantine van een bedrijf waar Caroline met regelmaat HRM-werkzaamheden voor verricht. Wanneer wij er koffie bij hebben, vraag ik hen naar de reden waarom zij –bij bepaalde...

Lees meer

Subsidie duurzame inzetbaarheid

De overheid vindt het belangrijk dat bedrijven hun medewerkers langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Duurzaam inzetbaar wordt dit wel genoemd. Wat is duurzaam inzetbaar en wat heeft u daaraan? Het gaat om een focus...

Lees meer

Mantelzorger, je bent het!

Sinds enkele maanden neem ik deel aan een werkgroep die rondom het thema ‘Laat mantelzorg werken’ een congres organiseert. Neemt u van mij aan dat er veel meer mantelzorgers in uw omgeving zijn dan u denkt. Mantelzorg kan allerlei vormen van zorg en hulp omvatten....

Lees meer

Boersen Mediation op Facebook

Tweets