Bedongen arbeid of passende arbeid bij re-integratie

Bedongen arbeid of Passende arbeid bij re-integratie De term ‘bedongen arbeid’ komt u tegen in het wetsartikel 7:629 BW lid 1 BW over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte:“…… voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar...

Conflict oplossen middels herstel gesprekken

Kent u het gevoel dat er “iets speelt” op de werkvloer? Dat er veel over dat “iets” wordt gesproken echter dat er niets mee wordt gedaan? Helaas leidt dit niets doen uiteindelijk tot een conflict. Denk bijvoorbeeld aan onderstaande situaties....

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Aangezien we met elkaar in de ban van COVID-19 verkeren, wil ik dit keer informatie met u te delen over een mogelijkheid voor ondernemers om een tegemoetkoming te krijgen in de loonkosten. Het ministerie van...

Langer partnerverlof bij geboorte

Uw werknemer heeft langer partnerverlof bij de geboorte van een kind. Het wetsvoorstel met de toepasselijke naam WIEG, heeft instemming van De Eerste Kamer gekregen. WIEG is het wetsvoorstel Invoering extra geboorteverlof. Dit betekent dat werknemers...

Feedback en kritiek – een groot verschil

Feedback en kritiek – een groot verschil Wat is het verschil tussen feedback en kritiek? Vaak worden deze begrippen door elkaar gehaald terwijl er toch een wezenlijk verschil tussen beide bestaat. Bij het geven van feedback, vertel je de ander wat zijn/haar gedrag bij...