Een organisatie staat aan de vooravond van diverse veranderingen. Eén van die veranderingen is dat drie afdelingen worden samengevoegd tot één. De taken zullen zoveel mogelijk tussen de betreffende werknemers rouleren, ‘allround inzetbaar’ wordt het motto. Sfeer, cultuur, werkzaamheden gaan veranderen en om alles met een frisse blik te leiden komt er ook een nieuwe leidinggevende.

Heeft teambuilding zin of is het onzin?

Wat is teambuilding? Volgens Wikipedia: een verzamelnaam voor een reeks groepsactiviteiten, waarbij samenwerking centraal staat. Doel van deze activiteiten is om onderlinge samenwerking, sociale binding, vertrouwen, groepsdynamiek en efficiëntie te creëren binnen een groep mensen.

Als we dat weten, wat dan te doen met de conclusies van onderzoekers van de University of Chester enkele jaren geleden:

“Een dag op de hei met alle collega’s mag dan leuk zijn, erg veel nut zal het niet hebben. Het maakt de groepsdynamiek althans niet beter”. “Vooral teambuilding activiteiten binnen een bedrijf waar individuele prestaties voorop staan hebben vaak geen blijvend effect”

De nieuwe werkplek

Terug naar de organisatie die bezig is met veranderen. Ik heb op dit moment nog maar vanuit één invalshoek het verhaal gehoord. De nieuwe werkplek was op het moment dat de werknemers voor het eerst gingen samenwerken nog niet goed ingericht. Er waren nog te kort computers, het was voor niemand helder wie wat ging doen en de nieuwe leidinggevende was door de vakantie die week nog niet bereikbaar. Vier weken later had iedereen een plek, waren de taken verdeeld en leerden de collega’s elkaar steeds beter kennen. Wie zij niet leerden kennen was de leidinggevende. Er waren geen één op één kennismakingsgesprekken geweest. Daarnaast kregen de werknemers met regelmaat te horen wat er niet goed ging. Het onderlinge gemopper nam toe en de wijze van communiceren met de leidinggevende werd er één vanuit de gevechtslinies.

Teambuilding uitnodiging

En toen kwam daar plots de uitnodiging voor een teambuildingdag. Op welke wijze kan deze (eerste) dag een succes worden voor de toekomst? Naar mijn idee begint het al met de uitnodiging. Daar moet in staan wat het doel is en welke vrijheid en/of bevoegdheid er tijdens de dag is om een stappenplan te maken. Vervolgens heeft de dag alleen kans van slagen als alle neuzen dezelfde kant op staan en er met wederzijds respect wordt gesproken en geluisterd. Dan kun u werken aan de basis: vertrouwen krijgen en houden.

Invulling van de dag

De invulling van de dag kan op diverse manieren. Soms is gek nog niet gek genoeg. Alleen of u dit nu doet door het maken van een kunstwerk dat u later ophangt op de nieuwe locatie, door deel te nemen aan een bootcamp, door met de benen op tafel met elkaar in gesprek te gaan of wat dan ook, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat u het doel voor ogen houdt en kijkt hoe u dit gezamenlijk kunt bereiken. Wel is het raadzaam de locatie buitenshuis te zoeken zodat u afstand kunt nemen van de werkplek en makkelijker buiten de gebaande paden kunt denken.

Terug naar de organisatie

De uitnodiging kwam per email zonder verdere toelichting. Deelname was verplicht en de locatie was binnen de organisatie zelf. Bij binnenkomst, op de dag van de teambuilding, was de sfeer om te snijden. De gespreksleider opende en toen… ging, mede dankzij de externe begeleiding, de agenda van tafel. Iedereen zag in dat de neuzen allemaal een andere kant op stonden en er op die manier niets ‘te builden’ viel. Vanaf dat moment werden alle kaarten, in alle openheid, op tafel gelegd. En na een paar uur stonden de neuzen dezelfde kant op. Een mooi uitgangspunt voor de teambuildingdag die in goed overleg over een paar weken weer wordt gehouden.