Gekkenhuis op de arbeidsmarkt

Zijn er echt geen geschikte kandidaten voor uw vacature?

Om mijn verhaal te ondersteunen, neem ik u mee terug in de tijd; terug naar 2013 om precies te zijn. Een jaar waarin een faillissement de voorpagina niet meer haalde doordat faillissementen aan de orde van de dag waren en het derhalve nog nauwelijks ‘nieuwswaarde’ had. Een jaar waarin veel vakmensen op straat kwamen te staan. Inkrimpen en kosten besparen stonden bij elke organisatie hoog op de agenda. Bovendien stagneerde de verdere groei van automatisering en digitalisering, waardoor werkplekken verdwenen.

Terug naar het heden; 2018. Werkgevers lijken te worden geconfronteerd met het feit dat er geen vakmensen te vinden zijn! Alom klinkt het geluid dat ‘iedereen in dezelfde vijver vist en dat in die vijver bijna niets te vangen valt’. Ik ben er echter van overtuigd dat de kandidaten er nog steeds zijn maar dat de zoektocht naar kandidaten sterk gewijzigd is.

Via vacaturesites en allerlei bureaus worden kandidaten gezocht. Het voordeel voor de organisatie om de werving en selectie uit te besteden is, dat de organisatie zich met andere zaken kan bezighouden. Een nadeel én grote ergernis die daaraan kleeft is dat veel van deze partijen binnen de werving- en selectiewereld, uitsluitend CV’s doorschuift en de kandidaat een onvolledig beeld van de organisatie en het werk verstrekt. Naar mijn idee is het van cruciaal belang dat een kandidaat een goed beeld heeft van de sfeer binnen het bedrijf, waar de medewerkers van die organisatie trots op zijn en of zij voldoening uit hun werk halen. Kan de kandidaat er gaan doen waar hij goed in is en zijn er mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling? Het gras hoeft niet groener te zijn bij jouw bedrijf, maar het moet wel kunnen groeien.

Anderzijds wil het bedrijf weten wat de toegevoegde waarde is van juist déze kandidaat. Wat brengt hij mee waardoor hij een bijdrage levert aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie? Heeft iemand vaardigheden of kennis en kunde die niet in een functieprofiel passen, maar wél waardevol zijn voor de organisatie?

Werving en selectie is een vak en geen administratieve handeling. De recruiter moet op de hoogte zijn van wat er speelt in het bedrijf, hoe de sfeer is, welke normen en waarden er worden gehanteerd. Kortom, alle plussen en minnen. Wat heeft het bedrijf nodig om stappen vooruit te blijven zetten? Alleen met die kennis kun je de zoektocht starten.

Ik zeg niet dat het makkelijk is, wel dat er vis in de vijver zit.