Waarom bundelen Boersen en Butter hun krachten?

Ik zit met Caroline Boersen en Bert Butter in de kantine van een bedrijf waar Caroline met regelmaat HRM-werkzaamheden voor verricht.
Wanneer wij er koffie bij hebben, vraag ik hen naar de reden waarom zij –bij bepaalde zaken- hun krachten bundelen. Ik vroeg hen bovendien naar het type zaken die zij dan samen onder handen nemen.

Bert antwoordt als eerste: “De zaken die wij samen oppakken, bestrijken voornamelijk de gebieden arbeidsrecht, re-integratie, personen- en familierecht (echtscheidingen en omgang), ondernemingsrecht voor het MKB en burenrecht. In dat soort gevallen speelt er dikwijls veel tussen partijen en dan kunnen wij elkaar goed aanvullen om het gewenste effect –overeenstemming- te bereiken. Dat speelt zeker bij een groep-of teammediation. Caroline vult aan: “We vangen op die manier alle signalen op. Bovendien is onze man/vrouw combinatie veelal een voordeel voor de betrokkenen. Dat biedt namelijk verschillende invalshoeken en veroorzaakt dat geen van de partijen een uitsluitende mannelijke of vrouwelijke benadering ervaart.”

Wat is jullie kracht?

Daar komt nog bij dat de achtergrond van deze twee mediators een verschillende is. Bert is van huis uit jurist; de achtergrond Caroline is Human Resource Management. Bert: “Door onze verschillende achtergronden hebben wij de kennis en ervaring vanaf de praktische en feitelijke gang van zaken op de werkvloer, de vertroebelingen in de relatie tot de wijze waarop een rechter een knoop doorhakt.”

Dat is ook meteen het antwoord op de volgende vraag die ik wilde stellen, namelijk wat de kracht van hun combinatie is. Caroline vult nog aan: “Onze denkwijze is soms nét even anders. We zoeken weliswaar allebei naar grenzen, mogelijkheden en kansen, maar daar waar ik soms net wat verder en breder denkt, kan Bert weer op tijd aan de (juridische) bel trekken.”

Waarom wilden jullie mediator worden?

Die verschillende achtergronden doet bij mij de volgende vraag kriebelen. Wat heeft hen er toe gebracht om (ook) voor het vak van mediator te kiezen? Bert: “Het aantrekkelijk aan mediation is dat partijen zelf een oplossing vinden. Als mediator draag je informatie aan waar partijen mee aan de slag kunnen en je kunt sturen richting een oplossing in plaats van een verdieping van het conflict.
Uiteindelijk vinden en kiezen partijen de oplossing echter zelf. Bert voegt daar nog aan toe: “In mediation mogen partijen met oplossingen komen die juridisch onjuist zijn maar voor hen rechtvaardig aanvoelen. Dat vind ik als advocaat/mediator heel belangrijk omdat de ervaring leert dat “het recht” onrechtvaardig kan uitpakken. Rechtsregels zijn soms ook wel onbegrijpelijk.
“Waarom mag je je gestolen fiets niet terugnemen als die voorbij komt? Dat voelt toch vreemd voor de niet juristen.”

Ik kan niet anders dan het daar volledig mee eens zijn. Het is natuurlijk zo. Voor ons, als doorsnee burger zonder juridische kennis van zaken, voelen sommige rechtsregels onrechtvaardig.

Caroline voegt daar nog aan toe dat het heel bijzonder is om een conflict om te kunnen zetten naar iets moois. “Mensen de kans geven afzonderlijk van elkaar een mooie toekomst tegemoet te gaan zonder de ander kapot te maken. “

Wat is jullie meest ludieke zaak geweest?

We zijn bijna aan het einde van mijn vragen en wat was het een boeiend gesprek. Ik vraag Caroline en Bert tenslotte naar hun meest ludieke zaak. Caroline: “Partijen uit een vechtscheiding krijgen is mooi. Een arbeidsconflict waarbij partijen toch samen verder gaan door nieuwe inzichten dan wel een andere weg in gaan, dankzij die inzichten eveneens. Als mensen elkaar weer zonder boosheid in de ogen kunnen kijken.” Bert heeft ook nog wel een paar voorbeelden: “mediations waarbij het lukt om een nieuwe toekomst aan te boren. Bijvoorbeeld middels een hobby, een dragline/sleepgraver die in de tuin staat en waarmee een bedrijfje wordt begonnen. De werkgever die meehelpt om naar werk te zoeken en een overgangsregeling treft bij uit dienst treden. Oh ja, en de partner gaat de financiële administratie van het nieuwe bedrijfje doen. Of je kano hobby uitbouwen tot reisgids op de Noordpool en in jungle via een opleiding in Canada.” Uhhhh….zou dat allemaal écht gebeurd zijn….?

Ik bedank Bert en Caroline heel hartelijk voor het fijne gesprek en hun openhartige antwoorden. Wilt u meer weten over deze twee mediators? Kijk dan eens op: http://www.boersenmediation.nl/ en https://bertbutter.nl/