Dit stuk gaat over solliciteren, het schrijven van een sollicitatiebrief en wat er allemaal nog meer bij komt kijken.

Is solliciteren een vak op zich geworden? Wordt de selectie inmiddels door robots uitgevoerd? Bent u boven de 40 jaar ‘kansarm’ en boven de 50 jaar ‘kansloos’? Heeft u als u een afstand tot de arbeidsmarkt heeft juist meer kans op een baan doordat u tot een doelgroep behoort waarvoor extra geld beschikbaar wordt gesteld? Er komen legio vragen bij mij op bij het denken aan solliciteren.

Iedereen die op zoek is naar een baan ervaart dat de banen niet voor het oprapen liggen. U bent niet binnen een kwartier klaar met het schrijven van een brief en evenmin kunt u een standaard CV gebruiken. En vanuit uw omgeving krijgt u verschillende tips over wat u moet doen om aan een baan te komen. Alles is goed bedoeld, alleen totdat het contract getekend is bent u nog werkende aan dé brief voor dé baan.

6 tips

Naar mijn mening is er geen brief die 100% goed is en evenmin een CV. Mijn motivatie daarvoor is dat iedere ontvanger anders naar beide zal kijken en deze ook anders kan interpreteren.

Als ik tips geef zijn het sowieso de volgende:

  • Zorg dat de informatie 100% correct is, uw tekst geen spelfouten bevat en het geheel er verzorgd uitziet.
  • Probeer de lezer nieuwsgierig te maken waarmee de kans op een uitnodiging groter wordt.
  • Maak de keuze of u een CV (Curriculum Vitae) maakt of een CF (Curriculum Future). De eerste geeft een overzicht van opleidingen, arbeidsverleden en vaardigheden. De tweede geeft naast bovenstaande ook aan wat uw visie en missie voor de komende jaren zijn en wat uw kernwaarden zijn, oftewel waar u als persoon ‘voor staat’.
  • Gebruik de sleutelwoorden uit de vacaturetekst in uw brief en gebruik bij voorkeur geen afkortingen.
  • Geef voorbeelden als u het heeft over competenties of vaardigheden. Dus als u zegt dat u initiatief neemt of dat u punctueel bent geeft dan voorbeelden uit de praktijk.
  • Maak bekend aan een ieder in uw omgeving dat u werkzoekende bent. Hoe meer mensen er met u meekijken des te groter een kans op een baan. Diverse bronnen vermelden dat tussen de 70% en 80% van de vacatures via het netwerk ingevuld wordt.

Tot slot het volgende. Voordat u kunt solliciteren moet u voor uzelf helder hebben wat u wilt, waar u sterk in bent, wat uw drijfveren zijn en waar uw passie ligt. Een werkgever gaat echt niet altijd voor die jonge kandidaat die voor een laag loon, net van school met toch behoorlijke werkervaring de ‘kar gaat trekken’. Een werkgever zoekt een kandidaat die betrokken is, die meedenkt met de organisatie, die plezier in het werk heeft en trots is op hetgeen hij/zij doet.

Heb vertrouwen en ga ervan uit dat het lukt. Een succesvol 2015!

Als u vragen heeft of eens van gedachten wilt wisselen, neem dan contact op.