De overheid vindt het belangrijk dat bedrijven hun medewerkers langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Duurzaam inzetbaar wordt dit wel genoemd.

Wat is duurzaam inzetbaar en wat heeft u daaraan? Het gaat om een focus waarbij zowel u als uw medewerkers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Om u te ondersteunen bij het duurzaam maken van uw personeelsbeleid is er bijvoorbeeld de ESF subsidie duurzame inzetbaarheid: Er kan subsidie worden aangevraagd voor onder meer de volgende type projecten:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) levert een bijdrage voor ondersteuning in dit traject door het uitkeren aan de werkgever van 50% van de kosten voor dit traject met een maximum van € 10.000,00.

Voor 2017 kunt u, net als voorgaande jaren, subsidie aanvragen. De periode waarin de aanvraag ingediend kan worden ligt tussen 14 november 2016 en 25 november 2016. Hierbij geldt wel op= op!

Het indienen van de subsidieaanvraag moet aan diverse eisen voldoen en kost tijd. Echter hierbij kunnen wij u van dienst zijn zodat de aanvraag compleet en volledig is. Kijkend naar voorgaande jaren zijn alle, door ons ingediende aanvragen, gehonoreerd.

Als u meer informatie wilt over subsidiemogelijkheden kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.