Wat heb ik toch een fantastisch vak! Geen dag is hetzelfde, geen vraagstuk gelijk. Telkens zijn er weer andere factoren die van invloed zijn op personele vraagstukken. Is het niet de arbeidsrelatie tussen de betrokkenen, de omstandigheden waaronder het vraagstuk zich voordoet of de kwestie in zijn totaliteit, dan is het wel een verandering in het arbeidsrecht. Laat ik starten met de wijzigingen in het arbeidsrecht. 1 januari jl. gingen de eerste wijzigingen in en op 1 juli gaan de volgende in. In vogelvlucht praat ik u even bij over actuele personele vraagstukken.

Wijzigingen per 1 januari 2015:

 • De werkkostenregeling is van toepassing. Het uitgangspunt is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel loon vormen. Maar gelukkig is er een vrije ruimte waarbinnen u een aantal zaken belastingvrij kunt geven.
 • Aanzegverplichting (schriftelijk) bij contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer.
 • Geen proeftijd bij contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter.
 • Geen concurrentiebeding in contracten voor bepaalde tijd tenzij zeer schriftelijk zeer goed gemotiveerd wat de zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn.

Wijzigingen per 1 juli 2015:

 • Nieuwe ketenregeling: tussenpoos van 6 maanden of langer doorbreekt de keten en maximaal drie contracten binnen twee jaar.
 • De werknemer kan binnen 2 weken, na datum totstandkoming van de beëindigingsovereenkomst, zonder opgave van reden door schriftelijke verklaring de overeenkomst alsnog ontbinden. Oftewel, geen akkoord!
 • Duaal ontslagstelsel: één voorgeschreven ontslagroute dus vooraf vastgesteld of het UWV of de kantonrechter wordt benaderd.
 • Beroep bij de kantonrechter is mogelijk, hoger beroep en cassatie is eveneens mogelijk.
 • Transitievergoeding: bieden van compensatie voor het ontslag met als doel de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken.

Durfstart

Tot zover de wettelijke wijzigingen voor uw personele vraagstukken. Daarnaast is er telkens weer iets nieuws dat de aandacht krijgt. Wat dacht u van een nieuw fenomeen ‘durfstart’! Een idee ontwikkeld door J. W. van der Noordaa uit Loosdrecht dat afgelopen weekend aandacht kreeg in het NoordHollands Dagblad.

Bij dit reorganisatiemodel wordt medewerkers de kans geboden hun baan te behouden als zij hun inkomen vrijwillig tot ww-niveau terugbrengen. De rol van de medewerkers wordt omgebogen tot die van ondernemer in het eigen bedrijf. Oftewel zij krijgen inzage in alle bedrijfsinformatie, mogen zelf ideeën aandragen en implementeren etcetera. Dit alles met als doel het bedrijf weer op koers te krijgen en winstgevend te maken.

Dat klinkt als muziek in de oren bij diegenen die vertrouwen in de organisatie hebben, betrokken zijn en die het aandurven het bedrijf voor een faillissement te behoeden. Met alle risico’s die daarbij horen. Geweldig als je aan dit traject als HR verantwoordelijke kan deelnemen. Medewerkers kunnen laten nadenken over inleveren van salaris, invloed krijgen binnen het bedrijf, financiële risico’s, over de vraag “wat als je het niet doet” en zo nog veel meer.

En zo hebben we het sinds vorig jaar ook over:

 • Curriculum Future
 • Elevator pitch (in een paar zinnen jezelf presenteren)

Echt waar, ik prijs mij gelukkig dat ik in dit niet stilstaande vakgebied advies kan geven. Wilt u meer weten over bovenstaande punten, neem dan vrijblijvend contact met mij op via info@boersenhradvies.nl.