Solliciteren is een vak

Dit stuk gaat over solliciteren, het schrijven van een sollicitatiebrief en wat er allemaal nog meer bij komt kijken. Is solliciteren een vak op zich geworden? Wordt de selectie inmiddels door robots uitgevoerd? Bent u boven de 40 jaar ‘kansarm’ en boven de 50 jaar...

De zin en onzin van teambuilding

Een organisatie staat aan de vooravond van diverse veranderingen. Eén van die veranderingen is dat drie afdelingen worden samengevoegd tot één. De taken zullen zoveel mogelijk tussen de betreffende werknemers rouleren, ‘allround inzetbaar’ wordt het motto. Sfeer,...